BIJZONDERE REISVOORWAARDEN
voorgesteld door de Geschillencommissie Reizen

Artikel 1: Prijzen

 1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing – vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden.
 2. De prijs is per persoon of per familie of per reisgezelschap (zoals aangeduid in onze offerte en bevestiging).
 3. Inbegrepen zijn: wordt duidelijk omschreven in de inbegrepen sectie van de offerte en bevestiging.

Niet inbegrepen zijn: wordt duidelijk omschreven in de sectie niet inbegrepen van de offerte en de bevestiging.

 1. Prijzen mondeling en/of telefonisch verstrekt zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
 2. Onze prijzen zijn berekend op basis van: 
  1. de wisselkoersen die op datum van de bevestiging bekend waren. Bij koersschommelingen zal de prijs voor het verblijf niet worden aangepast.
  2. luchthaventaksen en fuel toeslagen gekend op datum van bevestiging. De prijzen zullen wél worden aangepast bij wijzigingen in deze kosten.
  3. de prijzen zullen wél worden aangepast ernstige en onaangekondigde prijsverhogingen doorgevoerd door de lokale overheden, zoals o.a. verhogingen van de lokale BTW, taksen of heffingen, inkomgelden van nationale parken.
 3. Zo de verhoging 8 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder vergoeding verbreken en heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan de organisator heeft betaald.

 

Artikel 2: Formaliteiten

De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de doorverkoper worden medegedeeld.

 

Artikel 3: Bagage

Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen

 

Artikel 4: Dienstregelingen

De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

 

Artikel 5: Annulering en wijzigingen door de reiziger

 1. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de organisator.
  1. tot 40 dagen voor vertrek: 30 % van de reissom 
  2. tot 30 dagen voor vertrek: 50 % van de reissom 
  3. binnen de 30 dagen van vertrek: 100 % van de reissom 
 2. Bij sommige reizen of onderdelen daarvan, bijvoorbeeld safari’s, rondreizen, excursies en vluchten kunnen annuleringsbepalingen gelden, die afwijken van bovenstaande regeling. Indien de kosten die onze leverancier aan ons berekent hoger zijn dan in het vermelde overzicht, zullen wij deze extra kosten aan u doorberekenen. 
 3. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van de normale prijsaanpassing (zie algemene voorwaarden).

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.
 2. Pro Flight kiest met uiterste zorg zijn leveranciers en beoogt steeds de juiste verhouding tussen comfort, authenticiteit en veiligheid van de programma’s. U begeeft zich echter naar een bestemming waar de natuur niet steeds voorspelbaar is. Op safari komt u vaak zeer kort bij wilde dieren. Niettegenstaande ongevallen zeer zeldzaam zijn, kan niemand de ultieme veiligheidsgarantie geven. De meeste kampen zijn niet omheind en u dient dan ook strikt de consignes van het lokale personeel na te leven. De reiziger aanvaardt dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele ongevallen te wijten aan een gebeurtenis die de reisorganisator, met in acht name van alle mogelijke zorgvuldigheid, niet kon voorzien of voorkomen. 
 3. De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de vertrekplaats.

 

Artikel 7: Klachtenregeling

 1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst.
 2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
 3. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure bij de rechtbank inleiden (zie algemene voorwaarden art. 19).
 4. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.